ارائه گواهی نامه معتبر از انجمن ملی ماساژ و فدراسیون آسیایی

صفحه اصلی/اخبار/اخبار همایش/اخبار سومین همایش ملی/ارائه گواهی نامه معتبر از انجمن ملی ماساژ و فدراسیون آسیایی

براساس مصوبات شورای سیاست گذاری همایش و به منظور ارائه خدمات برتر به فرهیختگان شرکت کننده در همایش، دبیرخانه همایش اقدام به تهیه و ارسال گواهینامه حضور در همایش و ارائه مدرک بین المللی رفلکسولوژی از فدراسیون آسیایی خواهد نمود.در صورت تمایل به شرکت در همایش و گرفتن این گواهی به بخش ثبت نام مراجعه کنید.

۱۳۹۶-۷-۱ ۱۵:۴۱:۴۶ +۰۰:۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱|اخبار, اخبار سومین همایش ملی, اخبار همایش|