انتصاب جناب آقای مهندس مصطفی کاویانی در شورای راهبردی انجمن ملی ماساژ

///انتصاب جناب آقای مهندس مصطفی کاویانی در شورای راهبردی انجمن ملی ماساژ

طی حکمی از طرف ریاست انجمن سرکار خانم مرزوقی، جناب آقای مهندس مصطفی کاویانی بعنوان عضو شورای راهبردی انجمن ملی ماساژ منتصب گردیدند.
ایشان از مدیران توانمند وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بوده و در حال حاضر مدیر کل اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان قم می باشند.

۱۳۹۶-۱۲-۲۴ ۱۵:۲۸:۱۰ +۰۰:۰۰