انجمن ملی ماساژ جمهوری اسلامی ایران
تقویم آموزشی ۱۳۹۶-۱۰-۱۷ ۱۵:۰۵:۳۰ +۰۰:۰۰

تقویم آموزشی انجمن ملی ماساژ جمهوری اسلامی ایران

تقویم آموزشی فصل بهار سال ۱۳۹۶

تقویم آموزشی فصل تابستان سال ۱۳۹۶