حمایت رسمی و علمی دانشگاه آزاد اسلامی- دانشکده فنی و حرفه ای سماء تهران

صفحه اصلی/اخبار/اخبار همایش/اخبار سومین همایش ملی/حمایت رسمی و علمی دانشگاه آزاد اسلامی- دانشکده فنی و حرفه ای سماء تهران
لوگو دانشگاه آزاد اسلامی سما تهران

به گزارش روابط عمومی همایش ملی تخصصی ماساژ پیرو مکاتبات انجام شده،  دانشکده فنی و حرفه ای سماء تهران حمایت رسمی و علمی خود از همایش را اعلام نموده و دانشجویان این دانشگاه در همایش تخصصی ملی ماساژ حضور خواهند داشت.