روز خبرنگار گرامی باد

صفحه اصلی/اخبار/اخبار متفرقه/روز خبرنگار گرامی باد

به راستی چه زیباست اندیشه ای که در مقابل قلم زانو زند و واژه هایی که در خدمت بیان حق برآید. روز خبرنگار مبارک

۱۳۹۶-۵-۱۵ ۱۷:۱۹:۲۰ +۰۰:۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۵|اخبار, اخبار متفرقه|