روز جهانى ایمنى و بهداشت در محل کار

صفحه اصلی/اخبار/اخبار متفرقه/روز جهانى ایمنى و بهداشت در محل کار

سازمان بین المللی کار (ILO) از سال ۲۰۰۳ با هدف پیشگیری از حوادث وبیماریهای شغلی روز جهانى ایمنى و بهداشت در محل کار, مصادف با ۸ اردیبهشت ماه, را برگزار می کند. این روز در واقع یک فعالیت سالیانه بین المللی برای نهادینه کردن کار سالم و ایمن در سرتاسر جهان است. سازمان بین المللی کار از برگزاری این مراسم توسط کلیه دولتها ،سازمانها وبخش های خصوصی وکارفرمایان وکارخانجات حمایت وپشتیبانی می کند .

۱۳۹۷-۲-۸ ۱۴:۳۰:۱۷ +۰۰:۰۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۸|اخبار, اخبار متفرقه|