عقد تفاهم نامه و قرارداد همکاری انجمن با فدراسیون کارگری جمهوری اسلامی ایران – هیات ورزش کارگران استان البرز

صفحه اصلی/اخبار/اخبار همایش/اخبار سومین همایش ملی/عقد تفاهم نامه و قرارداد همکاری انجمن با فدراسیون کارگری جمهوری اسلامی ایران – هیات ورزش کارگران استان البرز

این تفاهم نامه در زمینه حمایت معنوی و صدور استفاده از لوگوی آن مجموعه در همایش و نیز معرفی و ثبت نام اعضای تحت پـوشش به منـظور شرکت در همـایش با استفاده از تخفیف ویژه انجمـن برای کارکـنان و اعـضای آن فدراسیون و هـمکاری   روابط عمومی آن مجموعه در خصوص اطلاع رسانی و پوشش خبری می باشد.

۱۳۹۶-۷-۱ ۱۵:۳۹:۰۳ +۰۰:۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱|اخبار, اخبار سومین همایش ملی, اخبار همایش|