ثبت نام دوره آموزشی ماساژ توانبخشی

///ثبت نام دوره آموزشی ماساژ توانبخشی

انجمن ملی ماساژ در نظر دارد دوره تخصصی ماساژ توانبخشی را در تاریخ نهم خردادماه جاری بمدت دو روز فشرده برگزار نماید،
این دوره شامل آموزش:
/مبانی واصول مهارتهای توانبخشی
/آشنایی با عملکرد فیزیولوژیک ماساژ توانبخشی
/آشنایی با نقاط فشاری و کانالهای انرژی (مریدین ها)
/آموزش کامل تکنیک های فشاری و کششی
/ آموزش تکنیک های کاربردی ماساژ عمقی تای میباشد
مهلت ثبت نام وارسال مدارک: تا پایان وقت اداری دوم خرداد ماه بوده و تمدید نخواهد شد
ضمنا پذیرش این دوره به تعداد دوازده نفر محدود میباشد
ساعت تماس:۱۰صبح ۱۷ عصر

۱۳۹۷-۲-۲۹ ۱۵:۱۳:۲۰ +۰۰:۰۰