پیوستن افتخار آمیز سرپرست محترم اداره کل امور ورزشی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جناب آقای دکتر جواد رمضی به کمیته علمی همایش تخصصی ملی ماساژ

////پیوستن افتخار آمیز سرپرست محترم اداره کل امور ورزشی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جناب آقای دکتر جواد رمضی به کمیته علمی همایش تخصصی ملی ماساژ

 طی گزارش روابط عمومی دبیر خانه همایش تخصصی ملی ماساژ جناب آقای دکتر جواد رمضی از مدیران برجسته ورزش کشور به هیئت علمی همایش ملی ماساژ پیوستند.

۱۳۹۶-۷-۱ ۱۵:۳۹:۱۴ +۰۰:۰۰