چهارصد و نهمین دوره آموزشی تکنسین درجه سه – دوم خرداد ماه

///چهارصد و نهمین دوره آموزشی تکنسین درجه سه – دوم خرداد ماه

چهارصد و نهمین دوره تکنسین درجه سه انجمن ملی ماساژ در مورخه دوم خرداد ماه ۱۳۹۷ در محل آکادمی مرکزی انجمن ملی ماساژ برگزار گردید.

۱۳۹۷-۳-۱۲ ۱۵:۵۱:۵۹ +۰۰:۰۰