گالری کارگاه های آموزشی

صفحه اصلی/گالری کارگاه های آموزشی
گالری کارگاه های آموزشی ۱۳۹۷-۲-۱ ۱۴:۰۷:۲۹ +۰۰:۰۰

کارگاه صندلی بهمن ۹۶

کارگاه ورزشی بهمن ۹۶

دوره تکنسین درجه ۳ – چهارم بهمن ۹۶

دوره تکنسین درجه ۳ – بیست و نهم فروردین ۹۷