دوره ماساژ توانبخشی (یومیهو و تای ماساژ) – نهم خرداد ماه

///دوره ماساژ توانبخشی (یومیهو و تای ماساژ) – نهم خرداد ماه

دوره ماساژ توانبخشی (یومیهو و تای ماساژ) در مورخه نهم خرداد ماه ۱۳۹۷ در محل آکادمی مرکزی انجمن ملی ماساژ برگزار گردید.

۱۳۹۷-۳-۱۲ ۱۷:۴۳:۴۵ +۰۰:۰۰