بایگانی ماهیانه مهر ۱۳۹۶

عقد تفاهم نامه و قرارداد همکاری انجمن با فدراسیون کارگری جمهوری اسلامی ایران – هیات ورزش کارگران استان البرز

۱۳۹۶-۷-۱ ۱۵:۳۹:۰۳ +۰۰:۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱|اخبار, اخبار سومین همایش ملی, اخبار همایش|

پیوستن افتخار آمیز سرپرست محترم اداره کل امور ورزشی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جناب آقای دکتر جواد رمضی به کمیته علمی همایش تخصصی ملی ماساژ

۱۳۹۶-۷-۱ ۱۵:۳۹:۱۴ +۰۰:۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱|اخبار, اخبار سومین همایش ملی, اخبار همایش|

پیوستن افتخار آمیز ریاست محترم دانشکده علوم ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران جناب آقای دکتر فرشید طهماسبی به کمیته علمی همایش تخصصی ملی ماساژ

۱۳۹۶-۷-۱ ۱۵:۲۲:۰۴ +۰۰:۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱|اخبار, اخبار سومین همایش ملی, اخبار همایش|