اعضای کمیته ها ۱۳۹۷-۴-۲۶ ۱۳:۰۰:۲۴ +۰۰:۰۰

اعضای هیئت علمی چهارمین همایش ملی ماساژ

سرکار خانم عاطفه مرزوقی
سرکار خانم عاطفه مرزوقیریاست همایش
دکتر مهری چنگی آشتیانی
دکتر مهری چنگی آشتیانی معاون پژوهش و فناوری دانشکده دکتر شریعتی
دکتر امیر حسین خادمی قمی
دکتر امیر حسین خادمی قمیمدیر شبکه بهداشت و درمان دامغان
دکتر جواد رمضی
دکتر جواد رمضیسرپرست فدراسیون ورزش کارگری
دکتر فرشید طهماسبی
دکتر فرشید طهماسبیرئیس دانشکده علوم ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

اعضای کمیته ستادی و اجرایی

دکتر علی دانش
دکتر علی دانش دبیر همایش
مهندس کیوان علی بهجو
مهندس کیوان علی بهجومدیر کمیته اجرایی
دکتر مجتبی شمس
دکتر مجتبی شمسمدیر کمیته فنی
مهندس امین حاجی حسینی طاحونه
مهندس امین حاجی حسینی طاحونهمدیر کمیته انفورماتیک
مهندس محمدرضا پارسایی فرید
مهندس محمدرضا پارسایی فریدمدیر کمیته تشریفات
سرکار خانم زهرا نجفلو
سرکار خانم زهرا نجفلومسئول امور اداری همایش