اعضای کمیته ها ۱۳۹۶-۷-۲۷ ۰۰:۱۸:۵۶ +۰۰:۰۰

اعضای هیئت علمی سومین همایش ملی ماساژ

دکتر امیر حسین خادمی قمی
دکتر امیر حسین خادمی قمیمدیر شبکه بهداشت و درمان دامغان
دکتر معصومه شجاعی
دکتر معصومه شجاعیریاست دانشکده تربیت بدنی دانشگاه الزهرا
دکتر مهری چگنی آشتیانی
دکتر مهری چگنی آشتیانی معاون پژوهش و فناوری دانشکده دکتر شریعتی
دکتر جواد رمضی
دکتر جواد رمضیسرپرست اداره کل امور ورزشی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
دکتر فرشید طهماسبی
دکتر فرشید طهماسبیرئیس دانشکده علوم ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

اعضای کمیته ستادی و اجرایی

سرکار خانم عاطفه مرزوقی
سرکار خانم عاطفه مرزوقیریاست همایش
دکتر علی دانش
دکتر علی دانش دبیر همایش
سرکار خانم زهرا نجفلو
سرکار خانم زهرا نجفلومسئول امور اداری همایش
مهندس کیوان علی بهجو
مهندس کیوان علی بهجورئیس کمیته تشریفات